Szanowni Państwo,

 

Trwa konkurs dla członków SKEF i SKOK  pt: „Przezorny zawsze ubezpieczony”, organizowany przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Partnerami konkursu są Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Saltus Ubezpieczenia. Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs organizowany jest od  grudnia 2017 do marca 2018 r. Od grudniowego wydania „Czasu Stefczyka” do marcowego wydania (włącznie) publikowany jest tekst pt.: „Przezorny zawsze ubezpieczony”. Jest to opowiadanie na temat ubezpieczeń i idei wzajemności w finansach. Pod każdym fragmentem tekstu jest dostępny numerowany kupon konkursowy. Po zebraniu wszystkich, czterech kuponów konkursowych i udzieleniu odpowiedzi na pytania konkursowe, a także na pytanie otwarte zamieszczone w ostatnim (czwartym) kuponie należy je przesłać do 20 marca 2018 r. do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej ul. Legionów 126 81-472 Gdynia z dopiskiem: konkurs „Przezorny zawsze ubezpieczony”. Konkurs prowadzony jest także na stronie www.skef.pl  na której dostępny jest regulamin konkursu i kupony konkursowe.

Na zwycięzcę konkursu czeka: nagroda główna 1000 zł

Obecnie pojawił się kupon nr 3 w wydaniu lutowym Czasu Stefczyka (dostępny również na stronie www.skef.pl)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!