Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej serdecznie zaprasza gimnazjalistów z całej Polski do udziału w XIII edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”.
Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”. Celem konkursu jest edukacja finansowa młodzieży w zakresie tematyki pieniądza polskiego na przestrzeni lat 1918 – 2018.
Aby wziąć udział w konkursie należy:
1. Wejść na stronę www.skef.pl lub mistrzostwapolskimlodychekonomistow.pl
2. Zapoznać się z regulaminem konkursu wraz załącznikiem do regulaminu
3. Wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z pracą konkursową (test i zadanie opisowe) do dnia 30 kwietnia 2018 roku na jeden z dwóch sposobów:
– drogą elektroniczną (udział w konkursie on-line, za pośrednictwem aplikacji konkursowej dostępnej na stronie mistrzostwapolskimlodychekonomistow.pl
– drogą pocztową (na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej , ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia z dopiskiem „Konkurs MPME”).
Z nadesłanych prac konkursowych zostanie wyłonionych dziesięć z największą liczbą punktów. Ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2018 roku w Warszawie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:
Pierwsze miejsce – nagroda pieniężna o wartości 3 000 PLN, drugie miejsce – nagroda pieniężna o wartości 2 000 PLN, trzecie miejsce – nagroda pieniężna o wartości 1000 PLN. Regulamin konkursu przewiduje również nagrodę pieniężną dla nauczyciela w wysokości 700 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie
mistrzostwapolskimlodychekonomistow.pl oraz w regulaminie.