Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach realizacji celu statutowego SKEF, wspierania rozwoju kultury polskiej i dziedzictwa narodowego. Konkurs trwa od 1 sierpnia do 15 października 2018 roku. Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy przesłać pisemną pracę na temat: „Rodzinne wspomnienia na 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”, opartą na relacjach bliskich osób, które uczestniczyły
w wydarzeniach i walczyły o niepodległość Polski w latach 1918 – 2018. Praca może być uzupełniona fotografiami i kserokopiami dokumentów oraz pamiątek.

Całość należy przesłać wraz z formularzem konkursowym na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: „Konkurs niepodległościowydo dnia 20 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Formularz konkursowy dostępny będzie w wydaniu sierpniowym i wrześniowym „Czasu Stefczyka” oraz od sierpnia 2018 r. na stronie www.skef.pl Regulamin konkursu dostępny na stronie www.skef.pl

 

Na zwycięzcę konkursu czeka: nagroda główna 2 000 zł

Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do 15 października 2018 r.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!