O nas

Celem naszego działania jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny, jak również zapewnienie swoim członkom źródła pożyczek o umiarkowanym oprocentowaniu.
W praktyce, działania opieramy na doświadczeniu i wiedzy, jaką czerpiemy z tradycji przedwojennych kas oszczędnościowo-kredytowych, zakładanych jeszcze u schyłku XIX wieku przez księdza Piotra Wawrzyniaka i Franciszka Stefczyka. Źródłem współczesnych doświadczeń oraz czerpanych wzorów jest dla nas działalność związków kredytowych (credit unions) na Zachodzie.

Przedmiotem działalności SKOK „Mysłowice” jest:

 1. Gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków.
 2. Przeprowadzanie na zlecenie swoich członków rozliczeń finansowych.
 3. Obsługa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 4. Pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (jedn. tekst Dz. U. z 1996 r. nr 11, poz.62).
 5. Prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich środowiska i współdziałanie w tym celu z organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi.

Podstawą prawną działania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Mysłowice” są przepisy Ustawy z dnia 5 LISTOPADA 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych , Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (jedn. tekst Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 2) oraz Statutu SKOK „Mysłowice”.

CZŁONKOWIE CIAŁ STATUTOWYCH SKOK „MYSŁOWICE”
RADA NADZORCZA

 1. Aleksander MATWIEJSZYN – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Janusz WSZOŁEK – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Dariusz SANHEN – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Urszula STADLER – Członek Rady Nadzorczej
 5. Arkadiusz PAWLAK – Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD

 1. Rafał MAJCHUR – Prezes Zarządu
 2. Józef PTASZEK – Wiceprezes Zarządu
 3. Joanna GRABOWSKA – Wiceprezes Zarządu