Pożyczka zapewni zastrzyk gotówki, kiedy tylko będzie jej brakować. W zależności od potrzeb wybierz chwilówkę, pożyczkę na konkretny cel, długoterminową lub konsolidacyjną. W naszej ofercie z pewnością znajdziesz coś odpowiedniego dla siebie.

SKOK Mysłowice oferuje pożyczki:

  • Chwilowe „Chwilówki”
  • Linie Pożyczkowe
  • Konsumpcyjne
  • Na każdą okazję
  • Okazjonalne „Barbórka”,”Czternastka”,”Jubilat”
  • Długoterminowe
  • Konsolidacyjne
  • Refinansowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do wizyty w naszych placówkach.

Do wiadomości członków:

UCHWAŁA nr 1 z dnia 03-09-2013 r. Zarządu SKOK ‚Mysłowice’
Zarząd SKOK ‚Mysłowice’ działając w oparciu o Statut § 42 pkt 2, postanawia – w celu realizacji strategii budowy kapitału – wprowadzić następującą zasadę, iż na każde 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) wnioskowanej pożyczki członek jest zobowiązany zadeklarować co najmniej 1 (słownie: jeden) udział nadobowiązkowy (w stosunku do kwoty pożyczki stosuje się zaokrąglenie w dół). Powyższa zasada dotyczy również członków, z którymi podpisywana jest ugoda, a podstawą wyliczenia ilości udziałów nadobowiązkowych jest saldo zadłużenia na dzień podpisywania ugody. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek członka, Zarząd może odstąpić od wymogu wnoszenia dodatkowych udziałów.
Powyższe zasady wchodzą w życie z dniem 06-09-2013 r.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.