Szeroka gama ubezpieczeń w SKOK „Mysłowice” pozwoli zadbać o przyszłość Twoją i całej Twojej rodziny. Ubezpiecz siebie i najbliższych na wypadek śmierci, choroby czy nieszczęśliwych zdarzeń.

ub1

Grupowe Ubezpieczenie na Życie OPTIMUM zostało przygotowane specjalnie dla członków Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Ubezpieczenie może być zawarte w zakresie podstawowym. W tym wypadku odpowiedzialność Towarzystwa polega na wypłacie świadczenia w przypadku naturalnego zgonu ubezpieczonego.

Ubezpieczenie oferowane jest również w zakresie rozszerzonym, w którym odpowiedzialność Towarzystwa polega na wypłacie dodatkowych świadczeń.

Zakres dodatkowy tego ubezpieczenia precyzują jego opcje: Rodzina, Wypadek, Szpital.

 • Opcja Wypadek skutkuje świadczeniem pieniężnym w przypadku zgonu ubezpieczonego, trwałego inwalidztwa (całkowitego i częściowego), poparzenia oraz złamania
 • Opcja Rodzina skutkuje świadczeniem pieniężnym w przypadku zgonu małżonka ubezpieczonego, jego dziecka, rodziców i teściów, oraz świadczeniem z tytułu narodzenia się dziecka
 • Opcja Szpital skutkuje świadczeniem pieniężnym za każdy dzień pobytu osoby ubezpieczonej w szpitalu; dotyczy pobytu w szpitalu na terytorium RP, w okresie 2-90 dni

OPTIMUM

Rodzaj ryzyka Wysokość świadczenia
GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE – WARIANT I
Zgon ubezpieczonego 7000 zł.
GRUPOWE DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE „WYPADEK”
Zgon w wyniku NNW 12000 zł.
Częściowe trwałe inwalidztwo w wyniku NNW % su zgodnie z tabelą nr 1
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów na podstawie rachunków do kwoty 1250 zł.
Zwrot kosztów protezowania na podstawie rachunków do kwoty 1250 zł.
Złamania (w wyniku NNW) % su zgodnie z tabelą nr 1
Poparzenia (w wyniku NNW) % su zgodnie z tabelą nr 1
GRUPOWE DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE „SZPITAL”
Dzienne świadczenie szpitalne 10 zł.
GRUPOWE DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE „RODZINA”
Zgon małżonka ubezpieczonego 6000 zł.
Osierocenie dziecka – świadczenie wypłacane każdemu dziecku ubezpieczonego 2400 zł.
Urodzenie dziecka 600 zł.
Urodzenie martwego noworodka 1200 zł.
Zgon dziecka 1800 zł.
Zgon rodzica lub teścia ubezpieczonego 1200 zł.
Składka miesięczna 31,20 zł.
GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE – WARIANT II
Zgon ubezpieczonego 7000 zł.
GRUPOWE DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE „RODZINA”
Zgon małżonka ubezpieczonego 6000 zł.
Osierocenie dziecka – świadczenie wypłacane każdemu dziecku ubezpieczonego 2400 zł.
Urodzenie dziecka 600 zł.
Urodzenie martwego noworodka 1200 zł.
Zgon dziecka 1800 zł.
Zgon rodzica lub teścia ubezpieczonego 1200 zł.
Składka miesięczna 26,00 zł.
SUMA UBEZPIECZENIA na ŻYCIE 7000 zł.
SUMA UBEZPIECZENIA WYPADEK 5 000 zł
SUMA UBEZPIECZENIA RODZINA 6 000 zł
SUMA UBEZPIECZENIA SZPITAL 1 000 zł

Grupowe Ubezpieczenie dla Pożyczkobiorców PROMESA zaliczane jest do grupy produktów bancassurance. Ubezpieczenie to zostało skierowane do członków SKOK zaciągających kredyty i pożyczki. Promesa jest ubezpieczeniem ochronnym, pozwalającym na zabezpieczenie rodziny i poręczycieli. W przypadku śmierci Pożyczkobiorcy niespłaconą część pożyczki przejmuje na siebie Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie PROMESA charakteryzuje się obniżającą sumą ubezpieczenia, która równa się zadłużeniu pożyczkobiorcy wynikającego z planu spłat pożyczki, co skutkuje malejącą składką ubezpieczeniową przez okres spłaty pożyczki

Przedmiotem ubezpieczenia dla Pożyczkobiorców PROMESA jest życie ubezpieczonego.

PROMESA – SPOKÓJ RODZINY I PORĘCZYCIELI

Zalety Ubezpieczenia PROMESA:

na miejscu w SKOK

 • bez badań lekarskich
 • niska, malejąca składka
 • niższa składka dla kobiet
 • dla pożyczek do 100 tys. złotych
 • ochrona przez cały okres spłaty pożyczki
 •  składka płatna miesięcznie z ratami pożyczki

Komfort to:

 • świadczenie równe wartości zadłużenia na dzień śmierci Ubezpieczonego
 • płacisz raz i już masz ochronę do końca pożyczki/kredytu
 • suma ubezpieczenia do 100 000 zł
 • brak limitu wieku
 • możliwość przystąpienia w trakcie trwania pożyczki

PROMESA to sprawdzone i docenione ubezpieczenia w wielu rynkowych rankingach m.in. w rankingu Interres International Fair gdzie ubezpieczenie otrzymało tytuł Lidera Rynku oraz w rankingu magazynu ekonomicznego Home&Market, który uhonorował PROMESĘ Orderem Finansowym 2008.

Zaufało nam 320 000 Klientów. To nie może być przypadek.

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Członków SKOK – CHWILÓWKA

Każdy z nas doświadczył nagłej potrzeby „zastrzyku” gotówkowego na krótki okres czasu. Im szybciej następuje zwrot pożyczonych pieniędzy do pożyczkodawcy, tym lepiej dla obydwu stron. Niemniej jednak ryzyko niespłacenia istnieje i zagraża nawet krótkotrwałej pożyczce, a tym samym naszemu domowemu budżetowi.. Aby zabezpieczyć osoby korzystające z tego typu pożyczek, TU SKOK ŻYCIE SA przygotowało specjalną ofertę. Nowe ubezpieczenie – CHWILÓWKA. Jest ono stworzone specjalnie na takie sytuacje i stanowi zabezpieczenie pożyczek chwilowych w SKOK.

Kto może skorzystać z CHWILÓWKI?

każdy Członek SKOK bez względu na wiek ponieważ w tym ubezpieczeniu nie obowiązują ograniczenia wiekowe

Zalety Ubezpieczenia:

 • w SKOK może funkcjonować 5 polis CHWILÓWKA na następujące sumy ubezpieczenia: 500 zł, 1.000 zł, 2.000 zł.
 • Członek SKOK może przystąpić do kilku polis, jednak suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż 5.000 zł.
 • składka za jednego Ubezpieczonego płatna jest za roczny okres ubezpieczenia, co zapewnia stałość ochrony

Nawet krótkoterminowa pożyczka może stać się problemem na dłuższy czas. Pozbądź się ryzyka zabezpieczając ją CHWILÓWKĄ.

Gwarantowane Oszczędzanie jest ubezpieczeniem skierowanym specjalnie do członków SKOK. Z myślą o ich potrzebach połączyliśmy ofertę długoterminowego oszczędzania na bardzo atrakcyjnych warunkach z szeroką ochroną ubezpieczeniową w przypadku nieszczęśliwego wypadku.

Aby zostać członkiem SKOK wystarczy odwiedzić i zapisać się do dowolnej placówki Spółdzielczej Kasy. Zapraszamy Państwa do przejrzenia listy placówek SKOK i znalezienia tej, która znajduje się najbliżej Państwa miejsca zamieszkania.

Aby skorzystać z ubezpieczenia, należy otworzyć rachunek systematycznego oszczędzania i zadeklarować zebranie określonej kwoty. O wysokości miesięcznej wpłaty oraz okresie oszczędzania decydujesz Ty sam. Możesz oszczędzać nawet niewielkie kwoty. Placówki SKOK proponują bardzo atrakcyjne oprocentowanie rachunków systematycznego oszczędzania, co w każdym przypadku zapewni Tobie korzyści finansowe znacznie przewyższające inflację.

Jeśli ubezpieczysz swój rachunek systematycznego oszczędzania to gwarantujemy, że:

w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku wskazana przez Ciebie osoba otrzyma całą kwotę docelową, bez względu na to, ile udało Ci się zaoszczędzić;

w przypadku nieszczęśliwego wypadku TUW SKOK pomoże Ci finansowo w kontynuacji systematycznego oszczędzania.
W odróżnieniu od wielu innych firm ubezpieczeniowych u nas jesteś ubezpieczony bez okresu karencji (czyli odroczonej w czasie ochrony ubezpieczeniowej). Nie wymagamy również od Ciebie przeprowadzenia kłopotliwych badań lekarskich.

Zakres Ubezpieczenia

Gwarantowane Oszczędzanie polega na tym, że członek SKOK przystępując do ubezpieczenia wybiera docelową kwotę oszczędzania oraz okres jej oszczędzania, a w zamian za niewielką comiesięczną składkę:

 •  rodzina ubezpieczonego ma zapewnioną wypłatę całej docelowej kwoty oszczędzania w przypadku śmierci ubezpieczonegow w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • ubezpieczony ma zapewnioną pomoc w oszczędzaniu docelowej kwoty w przypadku spadku dochodów w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

W przypadku śmierci ubezpieczonego:

Osoba uprawniona otrzyma całą docelową kwotę oszczędzania, na którą składają się:

 • zebrane przez ubezpieczonego do chwili jego śmierci oszczędności na rachunku systematycznego oszczędzania;
 • odszkodowanie od TUW SKOK, którego wysokość jest różnicą pomiędzy docelową kwotą oszczędzania, a oszczędnościami zgromadzonymi na rachunku systematycznego oszczędzania przez ubezpieczonego do chwili jego zgonu.
 • W sytuacji nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego:

Ubezpieczony otrzymuje od TUW SKOK pomoc w spłacie rat na rachunek systematycznego oszczędzania w SKOK-u. Jeśli ubezpieczony w wyniku nieszczęśliwego wypadku będzie zmuszony skorzystać z co najmniej 30 dni zwolnienia lekarskiego i jego dochody z pracy w tym czasie obniżą się, za każdy miesiąc (maksymalnie do 6 miesięcy) wypłacane będzie przez TUW SKOK odszkodowanie.

Wysokość odszkodowania zależy od tego, o ile spadły dochody tej osoby w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz od tego, ile wynosi rata wpłaty na rachunek systematycznego oszczędzania.

Zalety Ubezpieczenia

Gwarantowane Oszczędzanie to inaczej ubezpieczenie docelowej kwoty oszczędzania na rachunku systematycznego oszczędzania w SKOK, które charakteryzuje:

ZABEZPIECZENIE FINANSOWE WŁASNE I DZIECI

Zgromadzenie przez ubezpieczonego docelowej kwoty oszczędzania pozwoli na realizację marzeń i planów tj. podróżowanie, kupno samochodu czy mieszkania lub też zapewni bardziej dostatnie życie na emeryturze. W przypadku nieszczęśliwego wypadku rodzica ubezpieczenie to zapewni dzieciom pokrycie kosztów utrzymania, edukacji czy też umożliwi lepszy start w dorosłość.

WYSOKIE OPROCENTOWANIE

Oprocentowanie oszczędności na rachunku systematycznego oszczędzania w SKOK jest bardzo konkurencyjne porównaniu z oprocentowaniem lokat oferowanym przez banki.

MALEJĄCA SKŁADKA

Składka ubezpieczeniowa maleje w każdym kolejnym miesiącu i wynosi poniżej 0,08% kwoty, która została do zaoszczędzenia.

DOGODNE WARUNKI REZYGNACJI

Przez cały okres trwania ubezpieczenia istnieje możliwość wycofania się z zawartej umowy oraz wypłacenie całości zaoszczędzonej kwoty wraz z częścią odsetek.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU PRZEZ KLIENTA DOWOLNEJ DOCELOWEJ KWOTY OSZCZĘDZANIA ORAZ OKRESU OSZCZĘDZANIA

Jednak, aby być w całości ubezpieczona docelowa kwota oszczędzania nie może być wyższa od 65 000 zł.

PROSTOTA W ZAWARCIU UBEZPIECZENIA

Wystarczy założyć rachunek systematycznego oszczędzania, podpisać deklarację zgody i zlecić w SKOK-u comiesięczne potrącanie raty wpłaty na rachunek systematycznego oszczędzania i składki ze swojego wynagrodzenia.

BRAK KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA UCIĄŻLIWYCH BADAŃ LEKARSKICH.

Ubezpieczenie wyjątkowe – specjalnie dla członków SKOK

OCHRONA DOROBKU ŻYCIA

Przedmiot ubezpieczenia:

ruchomości domowe (m.in. meble, odzież, sprzęt audiowizualny, elektroniczny i komputerowy, gotówka, papiery wartościowe, biżuteria),

stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego (m.in. meblościanki, powłoki malarskie, wykładziny podłogowe i ścienne, okna i drzwi wraz z szybami),

odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego i osób bliskich.

Zakres ochrony mienia dotyczy szkód powstałych w wyniku:

pożaru i innych zdarzeń losowych (m.in. zalania, powodzi, zapadania i osuwania się ziemi, wybuchu, huraganu, uderzenia pioruna)

kradzieży z włamaniem i rozboju, w tym kradzieży mienia znajdującego się w piwnicy, na strychu, w garażu.

Chronimy nie tylko majątek ubezpieczonego, ale również w ramach ubezpieczenia OC zapewniamy ochronę majątku sąsiadów od szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego oraz osoby wspólnie z nim zamieszkujące.

WYGODA

Wszelkie formalności załatwia się w SKOK.

Niska roczna składka ubezpieczeniowa.

Suma ubezpieczenia mienia oraz wysokość składki zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się już od następnego dnia po podpisaniu deklaracji zgody na przystąpienie do ubezpieczenia i opłaceniu składki.

Indywidualne Ubezpieczenie Mieszkań i Domów Jednorodzinnych to kompleksowa ochrona w ramach jednej polisy!

Dzięki tej ofercie nasi Klienci mogą indywidualnie dokonać wyboru sum i zakresów ubezpieczenia w zależności od swoich potrzeb oraz możliwości finansowych.

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • dom jednorodzinny
 • dom jednorodzinny w budowie
 •  stałe elementy domu jednorodzinnego/mieszkania
 • ruchomości domowe
 • mieszkanie (jako część budynku wielomieszkaniowego)
 •  odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.

Zakres ochrony mienia dotyczy szkód powstałych w wyniku:

pożaru i innych zdarzeń losowych (m.in. uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, zalania, gradu, obsunięcia się ziemi, dymu i sadzy, upadku drzewa, uderzenia pojazdu), a za opłatą dodatkowej składki również wskutek przepięć kradzieży z włamaniem i rozboju.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia Klientom szeroką ochronę w zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z użytkowaniem mieszkania lub domu oraz wykonywaniem czynności życia prywatnego.
Zalety ubezpieczenia

 • możliwość wybrania odpowiedniego zakresu ubezpieczenia w zależności od potrzeb Klienta
 • minimum formalności – ubezpieczenie zawierane jest w Oddziale SKOK bez konieczności „lustracji” ubezpieczanego majątku
 • brak „zasady proporcji” przy wypłacie odszkodowania
 • możliwość płatności składki w ratach
 • szybka i sprawna likwidacja szkód.

Obsługa sprzedaży tego ubezpieczenia odbywa się w placówkach SKOK. Nasz Agent Ubezpieczeniowy w obecności Klienta wypełnia wniosek o ubezpieczenie i przesyła go drogą elektroniczną do centrali naszego Towarzystwa.

Pomożemy Ci spłacić kredyt, gdy stracisz pracę

Utrata pracy – to może zdarzyć się każdemu… Teraz mamy dla Ciebie specjalne ubezpieczenie, które pomoże Ci w tej trudnej sytuacji.

Możesz zostać posiadaczem tego ubezpieczenia, jeżeli:

 • jesteś członkiem SKOK, mieszkasz i pracujesz na terenie Polski
 • pracujesz na podstawie umowy o pracę (nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy)
 • masz kredyt w SKOK

Ile zapłacisz za swój spokój?

7,80 zł miesięcznie, przy sumie ubezpieczenia wynoszącej 1 000 zł

Kiedy będziesz mógł otrzymać odszkodowanie?

 • gdy w czasie trwania ubezpieczenia stracisz pracę
 • gdy zarejestrujesz się w Urzędzie Pracy czyli uzyskasz status osoby bezrobotnej

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe:

w wyniku rabunku gotówki wypłaconej z bankomatu lub kasy SKOK przy potwierdzeniu transakcji z użyciem karty IKM, dokonania nieuprawnionej transakcji w przypadku, gdy posiadacz karty zgubił kartę IKM lub utracił ją w wyniku kradzieży lub rozboju.

Za szkodę uważa się wartość utraconych środków pieniężnych na rachunku rozliczeniowym członka SKOK.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie nieuprawnione transakcje dokonane w ciągu 12 godzin przed zastrzeżeniem karty IKM przez posiadacza karty.

Suma ubezpieczenia z tytułu jednego zdarzenia w odniesieniu do pojedynczej karty IKM wynosi 500 zł.

Składka należna za jeden miesiąc ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do pojedynczej karty IKM wynosi tylko 1 zł.

Posiadacz karty w dowolnym momencie może przystąpić do ubezpieczenia lub dokonać rezygnacji z ubezpieczenia.

Zachęcamy wszystkich członków SKOK posiadających rachunek do ubezpieczenia swojej karty identyfikacyjnej za symboliczną złotówkę miesięcznie.

Ubezpiecz swoją kartę, a dodatkowo zabezpieczysz swoje konto w SKOK!

PROFIT jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i stanowi jeden z elementów usługi TWOJA INWESTYCJA

Aby przystąpić do PROFITU trzeba mieć min. 500 zł (jest to minimalna wysokość pierwszej składki).

Podstawowe cechy PROFITU:

 • niska składka na ochronę życia
 • (tylko 0,005% miesięcznie – jednak nie mniej niż 50 groszy od jednego UFK)
 • każda wpłata inwestowana jest w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe * (UFK)
 • w zależności od oczekiwanych rezultatów i akceptowanego poziomu ryzyka każdy samodzielnie dokonuje wyboru pomiędzy trzema Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi:
 • UFK Rynku Pieniężnego TU SKOK ŻYCIE S.A.
 • UFK Stabilny Zmiennej Alokacji TU SKOK ŻYCIE S.A.

UFK Aktywny Zmiennej Alokacji TU SKOK ŻYCIE S.A.

Istnieje pełna dowolność w sposobie podziału środków między poszczególnymi UFK.

 • konwersja jednostek UFK jest bezpłatna raz w miesięcu
 • konwersja (przenoszenie zgromadzonych środków pomiędzy funduszami) nie powoduje konieczności zapłaty podatku od dochodów kapitałowych
 • możliwość wskazania dowolnej osoby jako uposażonej
 • możliwość częściowych wypłat
 • możliwość wycofania środków w dowolnym momencie (opłata likwidacyjna obowiązuje tylko w pierwszym roku)

* Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe związane są z polisami na życie i pozwalają na łączenie ochrony ubezpieczeniowej z gromadzeniem i pomnażaniem oszczędności

O szczegółach oferty dowiesz się w oddziałach SKOK lub dzwoniąc na INFOLINIĘ: 0 801 888 740 * * całkowity koszt połączenia 0,35 zł wg taryfy standardowej TP SA

Nowa propozycja inwestycyjna TU SKOK ŻYCIE SA została przygotowane z myślą o członkach SKOK, którzy poszukują nowych i atrakcyjnych sposobów inwestowania oszczędności i osiągania zysków kapitałowych.

Poprzez zawarcie umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Progres, stwarzamy członkom SKOK możliwości osiągnięcia zysków większych niż w przypadku zainwestowania tej samej kwoty na lokacie terminowej.

Informacja i wiedza są podstawowymi składnikami sukcesu w inwestycjach finansowych. Eksperci zarządzający Funduszem, posiadają profesjonalne doświadczenie inwestycyjne, dzięki któremu nie ma konieczności posiadania przez członków SKOK szerokiej wiedzy z zakresu inwestycji kapitałowych – osiągnięcie zysku należy do naszych zadań!

Inwestując w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Progres macie Państwo pewność, iż poniesiona opłata manipulacyjna zostanie Państwu zwrócona po 3 latach od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia i dokonania wpłaty składki. Jesteśmy jedynym Towarzystwem Ubezpieczeniowym w Polsce, oferującym takie rozwiązanie. Zwrot opłaty manipulacyjnej ostatecznie zwiększa osiągnięty przez Państwa zysk z inwestycji w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Progres

Początki reformy emerytalnej

Od 1999 roku w systemie ubezpieczeniowym obserwujemy duże zmiany. Większość z nas przyzwyczaiła się już do tego, że prawie każdy kolejny rok niesie z sobą nowe rozwiązania w tym obszarze polityki społecznej. Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy składki na ZUS płacił tylko pracodawca. Po prostu – jeszcze kilka lat temu nikt nie interesował się sprawami swojej emerytury, bo nie było takiej potrzeby. Na szczęście dziś mamy wpływ na jakość i wysokość naszych przyszłych świadczeń. Od pięciu lat składkę na emeryturę w połowie płaci pracodawca, a w połowie pracownik (stąd tzw. pensje ubruttowione). Wprowadzenie tej istotnej zmiany było pierwszym krokiem Reformy Sytemu Emerytalnego w Polsce. Później przyszedł czas na kolejne przeobrażenia, które miały jednak jeden wspólny cel: dbanie o naszą zasobniejszą emeryturę.

Do niedawna przyszła emerytura każdego pełnoletniego Polaka mogła być budowana w oparciu o trzy składniki:

 • I Filar – obowiązkowy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • II Filar – obowiązkowy, składki lokowane w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE)
 • III Filar -dobrowolny, dodatkowe składki, mające na celu podwyższenie przyszłej emerytury.

Jeszcze przed 2004 r. w tzw. III Filarze, funkcjonowały także Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), które nie były zbyt popularne i w całej Polsce jedynie ok. 300 przedsiębiorstw posiadało dla swoich pracowników taki program. Obecnie uczestnikowi danego PPE, który przestaje być pracownikiem dotychczasowego pracodawcy, wolno dokonać transferu środków na Indywidualne Konto Emerytalne.

Nowe rozwiązanie – IKE w TU SKOK ŻYCIE SA

Od 1 września 2004 TU SKOK ŻYCIE SA oferuje wszystkim członkom SKOK jeszcze jedną propozycję. Związana jest ona z wejściem w życie ustawy o Indywidualnych Kontach Emerytalnych (w skrócie IKE), które są kolejnym etapem reformy emerytalnej. Dzięki IKE – każdy pełnoletni, nawet przeciętnie zarabiający Polak, ma teraz szansę na dodatkową emeryturę.

Oczywiście nasuwa się pytanie: – czym IKE różni się od dotychczasowych możliwości oszczędzania z myślą o emeryturze?

Otóż IKE działa podobnie jak rachunek systematycznego oszczędzania, ale na znacznie bardziej korzystnych warunkach.

IKE w TU SKOK ŻYCIE SA, to przede wszystkim:

 •  nieopodatkowane zyski z inwestycji, to znaczy, że oszczędzający na IKE nie zapłaci fiskusowi 19 % podatku od dochodów ze swoich oszczędności (tzw. „podatku Belki”) do wartości limitu.
 •  ubezpieczenie na życie, dzięki któremu każdy oszczędzający ma zapewnione bezpieczeństwo bez ponoszenia dodatkowych kosztów
 •  możliwość wyboru sposobu inwestowania środków, to znaczy, że każdy ma dostęp do trzech rodzajów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK)*. W związku z tym oszczędzający posiada jednostki uczestnictwa UFK. Wartość jednostek uczestnictwa codziennie ogłaszana jest w mediach: prasie, internecie i w ten sposób każdy oszczędzający może sprawdzić ile jego oszczędności są warte. Decyzję o tym, w jaki Fundusz TU SKOK ŻYCIE SA będzie inwestować Twoje pieniądze, podejmujesz sam.
 • dowolna wysokość wpłat oznacza, że na IKE wolno wpłacać dowolne kwoty, jednak aby nie zapłacić podatku od dochodów kapitałowych w ciągu roku nie można wpłacić więcej niż 300% średniego krajowego, miesięcznego wynagrodzenia. W 2010 roku każdy uczestnik IKE może wpłacić bez podatku od dochodów maksymalnie 9 579 zł (obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2010, M.P. nr 78, poz. 979). Całą tę kwotę można zawsze wpłacić na konto jednorazowo lub w dowolnych ratach. Natomiast wszystko, co oszczędzający wpłaci powyżej tego limitu jest gromadzone na dodatkowym rachunku, ale bez podatkowej ulgi.
 • dowolne terminy wpłat, gdyż oszczędzanie na IKE, to nie kredyt, którego raty trzeba spłacać w ściśle wyznaczonych terminach. IKE daje oszczędzającemu całkowitą dowolność w wyborze terminów wpłat oszczędności. Dlatego jeżeli będziesz chciał możesz nawet na bardzo długi czas „zawiesić” swoje oszczędzanie, nie zrywając tym samym żadnej umowy i nie likwidując swojego IKE. Ono poczeka na Twoje lepsze czasy.
 • bezpłatne wpłaty oszczędności, to znaczy, że wpłacając pieniądze w SKOK nie płacisz za przelew do TU SKOK ŻYCIE SA
 • dowolny termin wypłaty zgromadzonych oszczędności. Przystępując do IKE nie musisz deklarować, kiedy będziesz wypłacać swoje pieniądze. Nawet jeżeli wypłaty dokonasz przed osiągnięciem wieku emerytalnego – nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów czy potrąceń. Jedyną niedogodnością będzie wówczas tylko konieczność zapłacenia tzw. „podatku Belki”. Aby jednak skorzystać z podatkowej ulgi, w momencie wypłaty zgromadzonych oszczędności trzeba mieć ukończone 60 lub 55 lat i posiadać wcześniejsze uprawnienia emerytalne, a także spełnić jeden z warunków:
  – wpłacać na IKE oszczędności przez minimum 5 dowolnych lat kalendarzowych lub dokonać ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed podjęciem decyzji o wypłacie.
 • brak podatku od spadku obejmującego zgromadzone na IKE oszczędności. Przy wypłacie środków na rzecz uposażonych lub spadkobierców nie będzie również naliczany podatek od zysków kapitałowych od wartości limitu.

Przy zawieraniu umowy o prowadzenie IKE każdy oszczędzający może sam wskazać osobę (osoby) uposażoną, która po jego śmierci otrzyma całość zgromadzonych na IKE oszczędności. W przypadku braku osób wskazanych przez oszczędzającego środki zgromadzone na IKE przechodzą na rzecz spadkobierców.

Nie musisz zaczynać „od zera”, gdyż w TU SKOK ŻYCIE SA osoba, która posiada oszczędności na innym rachunku np.: IKS, ROR może w całości lub części przenieść je na swoje IKE.

* Do wyboru masz następujące fundusze:Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Rynku Pieniężnego TU SKOK ŻYCIE A

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Stabilny Zmiennej Alokacji TU SKOK ŻYCIE SA

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Aktywny Zmiennej Alokacji TU SKOK ŻYCIE SA

Masz pełną dowolność w sposobie podziału środków między poszczególnymi Funduszami (możesz np.: wybrać jeden fundusz – wówczas 100% środków będzie inwestowane w niego; możesz też na jeden z funduszy przekazać np.: 30%, a na kolejne10% i 60% itp.).

W dowolnym momencie możesz również (bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat) dokonać zmiany wybranego przez siebie funduszu lub funduszów.

Zawsze masz także możliwość dokonania bezpłatnej konwersji jednostek, czyli przeniesienia zgromadzonych środków między funduszami.

To, jaki Fundusz powinieneś wybrać zależy od tego, jakie ryzyko inwestycyjne chcesz ponieść. Przyjrzyj się uważnie:

UFK Rynku Pieniężnego TU SKOK ŻYCIE SA

– ma bardzo niski poziom ryzyka,
– to inwestycja w instrumenty rynku pieniężnego, głównie bony skarbowe i krótkoterminowe papiery komercyjne
– brak inwestycji w akcje

Mówiąc najprościej UFK Rynku Pieniężnego TU SKOK ŻYCIE SA, to taki Fundusz, w którym poziom bezpieczeństwa równy jest lokatom bankowym, a wiec najwyższy z możliwych. Dlatego też tego rodzaju Fundusz przeznaczony jest dla osób unikających wszelkiego ryzyka i chcących inwestować przez dłuższy okres czasu. Lokowanie w nim skutkuje tym, że tempo wzrostu wartości jednostki Funduszu jest uzależnione od poziomu rynkowych stóp procentowych, ale na ogół jest regularne choć powolne. Zminimalizowane ryzyko, towarzyszące temu Funduszowi wiąże się jednak także z umiarkowanymi zyskami.

UFK Stabilny Zmiennej Alokacji TU SKOK ŻYCIE SA

– ma średnie ryzyko inwestycyjne
– to inwestycja głównie w obligacje skarbowe i akcje spółek publicznych (Fundusz może inwestować w akcje tylko do 50% wartości zgromadzonych środków)

Mówiąc najprościej Fundusz ten jest pośredni, pomiędzy Funduszem Rynku Pieniężnego i Funduszem Aktywnym Zmiennej Alokacji. Przeznaczony jest głównie dla osób poszukujących inwestycji, które dają możliwość uzyskania wyższych dochodów niż Fundusz Rynku Pieniężnego, ale również chcących ponieść większe ryzyko inwestycyjne.

UFK Aktywny Zmiennej Alokacji TU SKOK ŻYCIE SA

– ma wysokie ryzyko inwestycyjne
– to możliwość wysokich zysków
– to inwestycja głównie w akcje spółek publicznych (Fundusz może inwestować w akcje nawet 100% wartości zgromadzonych środków).

Mówiąc najprościej Fundusz ten daje szansę osiągnięcia wysokich zysków przy jednoczesnym wysokim poziomie ryzyka. Wahania wartości jednostek tego Funduszu są wysokie i musisz się liczyć z tym, że lokując w niego pieniądze na krótki okres czasu, możesz dużo zyskać albo stracić. Tak naprawdę ważne jest, kiedy rozpoczniesz inwestowanie w ten Fundusz i kiedy podejmiesz decyzję o wycofaniu pieniędzy. Kilkuletnie oszczędzanie w ramach tego Funduszu nie wymaga od Ciebie posiadania szerokiej wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, gdyż wartość akcji na przestrzeni kilku/kilkunastu lat ma tendencję rosnącą.

A zatem – jeżeli jesteś:

osobą zapobiegliwą, która chce zabezpieczyć swoją przyszłości po przejściu na emeryturę osobą chcącą uzyskać jak najwyższe świadczenia emerytalne

osobą zainteresowaną korzystnym pomnażaniem inwestowanych środków,
Przyjdź do swojego SKOK-u i zrób pierwszy krok w stronę pogodnej emerytury! Pamiętaj, że każda osoba może posiadać tylko jedno Indywidualne Konto Emerytalne, a TU SKOK ŻYCIE SA potraktuje Cię w sposób wyjątkowy! Informacje o szczegółach naszej oferty znajdą Państwo we wszystkich oddziałach SKO